Maintains Industrial Presence and Progress

Ett holdingbolag med långsiktig filosofi. Förvaltningsbolaget Zaree & Partners analyserar och förvaltar Zaree Group´s portfölj.

 

Om oss

Holdingbolaget (Zaree) äger en växande portfölj av bolag med målet att skapa långsiktig tillväxt samt att främja stabila marknadsförhållanden. Zaree tillsammans med dess förvaltningsbolag Zaree & Partners skapar, förvärvar, förädlar samt investerar i bolag inom hållbarhet, effektivisering, säkerhet, utbildning, infrastruktur, transport, fastigheter och bolag i uppstart med banbrytande teknologi.

Zaree investerar långsiktigt utefter anpassning av de cykliska förändringar som sker i vår värld. Zaree Group ägs till hundra procent av grundaren Moses Zaree vars grundläggande filosofi och motto är  "Maintains Industrial Presence and Progress" (upprätthåller industriell närvaro och utveckling) vilket genomsyrar de aktivt förvaltande investeringarna.

Fokus på specifika bransher och marknader

Fokus

Vårt fokus är på framtidens innovationer samtidigt som vi arbetar med mogna bolag och stabila tillgångsslag.

 
 

Mogna bolag

En viktig del i vår portfölj är mogna bolag. Vårt fokus är att investera i mogna bolag som har en god position i den marknad och industri de verkar inom. Bolagen måste ha goda förutsättningar för anpassning och vidareutveckling av sin affärs-verksamhet.

Fastigheter

Vårt fokus är att skapa förutsättningar för en stabil tillväxt och detta gör vi genom att investera i stabila tillgångar för att bibehålla en stabil närvaro. Investeringar i fastigheter är en viktig del i vår portfölj för att skapa ett stabilt fundament som möjliggör investeringar i övriga fokusområden med möjlighet till högre tillväxt.

Tech och innovationer

För att bibehålla industriell närvaro och skapa förutsättningar för framtida utveckling investerar vi i innovativa bolag. Dessa bolag är startups och tillväxtbolag som framförallt tagit fram banbrytande innovationer som förändrar marknader och industrier.

En koncern under stadig tillväxt

Gruppen

Vi har en portfölj av direktägande bolag som vi är aktiva ägare i, denna del av portföljen är ständigt under expansion. Delar av vår portfölj är passivt ägande i branscher och marknader som vi ser goda möjligheter i för tillväxt där vi direkt eller indirekt har en äganderoll.

 
 

Zaree & Partners

Zaree & Partners erbjuder oberoende rådgivningstjänster till företag vid företagsfinansiering samt konsultation till styrelser och ägare både i Sverige och internationellt.

Zaree Group AB: 100% aktier

Äganderoll: Aktiv

Ledoux Investment

Ledoux Investment är ett investment-bolag med fokus på ett direkt ägande i fastigheter samt aktiva investeringar i fastighetsmarknaden.

Zaree Group AB: 90% A-aktier

Externa ägare: 10% A-aktier

Äganderoll: Aktiv och passiv

Zaree Tech Investment

Zaree Tech Investment är ett investmentbolag med fokus på tech och innovativa bolag i ett flertal olika branscher och marknader.

Zaree Group AB: 100% A-aktier

Äganderoll: Aktiv och passiv

Kontakta oss för partnerskap och investeringar

Kontakt

Vi välkomnar nya samarbetspartners och investerare som delar vår filosofi samt även bolag som söker vårt engagemang.

 

Ni är välkomna att kontakta oss via Zaree & Partners.

 

Zaree Group AB

  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon

Email:

Postbox:

info@zareegroup.se

BOX 7359 | 103 90 Stockholm SE

 

2019 Copyright © Zaree. All right reserved